Obchody jubileuszu 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 września 2017

W czwartek, 28 września br., Przemyska Biblioteka Publiczna oraz przemyski Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich świętowały swoje 70-lecie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w bazylice archikatedralnej w intencji obecnych i byłych pracowników biblioteki oraz czytelników korzystających z jej usług. Liturgii przewodniczył ks. bp dr Stanisław Jamrozek, a koncelebrowali ją księża prałaci Mieczysław Rusin (proboszcz archikatedry) oraz Zbigniew Suchy (redaktor naczelny przemyskiej edycji "Niedzieli"), który również wygłosił piękne kazanie o sile słowa pisanego i roli bibliotekarzy w jego upowszechnianiu.

Po Mszy nastąpiła część oficjalna jubileuszu w budynku głównym biblioteki przy ul. Grodzkiej 8. W sali reprezentacyjnej zebrali się przedstawiciele samorządowców i parlamentarzystów, duchowni, pracownicy Urzędu Miejskiego w Przemyślu, dyrektorzy instytucji kulturalnych i placówek oświatowych w mieście, dyrektorzy i pracownicy podkarpackich bibliotek, obecni i emerytowani pracownicy oraz dyrektorzy przemyskiej biblioteki, przedstawiciele Instytutu Książki w Krakowie, czytelnicy, a także dziennikarze. Wśród gości znaleźli się: Robert Choma (prezydent Przemyśla), Marek Rząsa (poseł na Sejm RP), ks. bp dr Stanisław Jamrozek, Jerzy Góralewicz (sekretarz Zarządu Powiatu Przemyskiego), Janusz Łukasiewicz (naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu), Renata Nowakowska (dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”), Jan Jarosz (dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu), ks. prał. Zbigniew Suchy (redaktor naczelny przemyskiej edycji „Niedzieli”), Mikołaj Baliszewski (zastępca dyrektora Biblioteki Narodowej), Barbara Chmura (dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie), Halina Ukarma (dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Przemyślu), Małgorzata Sierżęga (przewodnicząca rzeszowskiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich).

Uroczystość otworzyła Ewelina Kasperska, prowadząca jubileuszowe spotkanie, po czym głos zabrał gospodarz biblioteki, dr Maciej Waltoś, który przywitał gości i omówił krótko najważniejsze osiągnięcia placówki w minionych latach. W ciepłych słowach wyraził przy tym uznanie dla zaangażowania władz miasta w pozyskanie dla biblioteki nowej siedziby przy ul. Grodzkiej. Następnie odbyła się filmowa prezentacja 70-letniej działalności biblioteki. Po niej przyszedł czas na okolicznościowe wystąpienia. Pierwszy przemówił Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma, który złożył serdeczne gratulacje i wyrazy uznania bibliotekarzom za trud upowszechniania czytelnictwa oraz podarował upominek w postaci akwareli przestawiającej panoramę Przemyśla. Kolejne gratulacje, skierowane na ręce dyrektora dr. Macieja Waltosia oraz przewodniczącej przemyskich struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Katarzyny Bednarz-Soi, popłynęły od członka Zarządu Głównego SBP Andrzeja Dominika Jagodzińskiego. Wręczył on także dyrektorowi medal „W Dowód Uznania”, nadany bibliotece przez tenże Zarząd za zasługi dla bibliotekarstwa oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pracownicy biblioteki odebrali też gratulacje i życzenia od posła Marka Rząsy, przedstawiciela starosty przemyskiego Jerzego Góralewicza, zastępcy dyrektora Biblioteki Narodowej Mikołaja Baliszewskiego, przedstawicieli marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego i posła na Sejm RP Andrzeja Matusiewicza, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie Barbary Chmury, jak również ks. bp. dr. Stanisława Jamrozka. Do życzeń i gratulacji dołączyli się dyrektorzy i pracownicy instytucji kulturalnych oraz placówek oświatowych w mieście, a także dyrektorzy podkarpackich bibliotek.

W dalszej części uroczystości pracownica PBP, dr Anna Siciak, zaprezentowała prelekcję multimedialną pt. Tradycje przemyskiego bibliotekarstwa, a następnie odbyło się wręczenie nagród laureatom Wakacyjnego Konkursu na Najlepszego Czytelnika.

Część oficjalną zwieńczył koncert muzyki klasycznej i filmowej w wykonaniu Kwartetu Smyczkowego Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu w składzie: Magdalena Betleja (I skrzypce), Anna Betleja (II skrzypce), Katarzyna Paszkowska (altówka), Agnieszka Kucab-Weryk (wiolonczela).

Obchody jubileuszu Przemyskiej Biblioteki Publicznej były doskonałą okazją do podkreślenia roli, jaką od 70 lat odgrywa ona w życiu kulturalnym miasta. Placówka, której rodowód sięga 1947 roku, to nie tylko wypożyczalnia zbiorów, ale także miejsce spotkań autorskich, dyskusyjnych klubów książki, akcji czytelniczych, inicjatyw wydawniczych, prelekcji, konferencji, wystaw, konkursów, koncertów, warsztatów, szkoleń i wielu różnorodnych działań edukacyjnych. Miejsce łączące tradycję i nowoczesność, także w architekturze kompleksu budynków bibliotecznych, który tworzą odremontowany dawny klasztor Dominikanek i dobudowane doń funkcjonalne przeszklone skrzydło z białą elewacją. Miejsce, w którym każdy, bez względu na wiek, wykształcenie czy pozycję społeczną, znajdzie coś dla siebie.

Warto dodać, że obchodom towarzyszą dwie okolicznościowe wystawy w budynku głównym. Na pierwszej eksponowane są druki i wydawnictwa PBP, takie jak kwartalniki „Przemyski Informator Kulturalny”, „Przemyski Przegląd Kulturalny”, praca zbiorowa Z dziejów bibliotek przemyskich czy przewodnik Przemyśl. 1000 lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa. Druga, poświęcona działalności placówki w latach 1947–2017, prezentuje na archiwalnych i współczesnych fotografiach gości spotkań autorskich i konferencji, czytelników, pracowników biblioteki oraz ważniejsze wydarzenia kulturalno-oświatowe. Wystawy można oglądać do końca roku. Serdecznie zapraszamy!

W galerii prezentujemy Państwu zdjęcia z uroczystości oraz listy gratulacyjne od: Marka Kuchcińskiego (marszałka Sejmu RP), Andrzeja Matusiewicza, Marka Rząsy, Wojciecha Bakuna (posłów na Sejm RP), dr Ewy Leniart (wojewody podkarpackiego), Władysława Ortyla (marszałka Województwa Podkarpackiego), Marka Kudły (wicestarosty przemyskiego), dr. Tomasza Makowskiego (dyrektora Biblioteki Narodowej), Barbary Chmury (dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie), Elżbiety Stefańczyk (przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich), Małgorzaty Sierżęgi (przewodniczącej Zarządu Okręgu SBP w Rzeszowie), Renaty Nowakowskiej (dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki „Zamek”), Waldemara Wiglusza (prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu), dr Zofii Bator (prezes Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej w Przemyślu), dr Beaty Gumienny (dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przemyślu), Beaty Kosickiej-Siwak (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Przemyślu) oraz dyrektorów i pracowników bibliotek publicznych w: Dębicy, Jarosławiu, Jaśle, Krośnie, Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu, Przeworsku, Stalowej Woli, Tarnobrzegu i Ustrzykach Dolnych.

Relacja z jubileuszu 70-lecia PBP na stronie TV Podkarpackiej

Relacja z jubileuszu 70-lecia PBP na kanale YouTube TV Podkarpackiej

Relacja z jubileuszu 70-lecia PBP na stronie Polskiego Radia Rzeszów

Relacja z jubileuszu 70-lecia PBP na stronie "Życia Podkarpackiego"

Relacja z jubileuszu 70-lecia PBP na stronie Urzędu Miejskiego w Przemyślu

Relacja z jubileuszu 70-lecia PBP na stronie Archidiecezji Przemyskiej

Relacja z jubileuszu 70-lecia PBP na stronie Portalu Przemyskiego

Relacja z jubileuszu 70-lecia PBP na stronie Przemyśl. Nasze Miasto

Relacja z jubileuszu 70-lecia PBP na stronie Parafii Archikatedralnej w Przemyślu

 

Fot. Adam Podulka / PBP

Autor: Monika Maziarz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Jubileusz 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-29
Data publikacji:2017-09-29
Osoba sporządzająca dokument:Monika Maziarz
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1965