VIII Konferencja dyrektorów bibliotek powiatowych, pełniących funkcje powiatowe i miejskich w siedzibach powiatów na terenie województwa podkarpackiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 października 2017

W dniach 28–29 września 2017 r. w siedzibie Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu odbyła się VIII Konferencja dyrektorów bibliotek powiatowych, pełniących funkcje powiatowe i miejskich w siedzibach powiatów na terenie województwa podkarpackiego.

W pierwszym dniu uczestnicy konferencji wzięli udział w obchodach jubileuszu 70-lecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Program obejmował również zwiedzanie siedziby głównej biblioteki oraz wycieczkę po Przemyślu.

W drugim dniu uczestników konferencji, zgromadzonych w Czytelni Głównej biblioteki, przywitał Maciej Waltoś, dyrektor PBP, oraz Barbara Chmura, dyrektor WiMBP, która omówiła problematykę spotkania ‒ przebiegało ono pod hasłem: Biblioteka miejscem rozwijania tożsamości regionalnej. W konferencji wzięło udział kilkadziesiąt osób, wśród których znaleźli się dyrektorzy i przedstawiciele bibliotek publicznych na Podkarpaciu i w Małopolsce, a także wojewódzkich struktur SBP. Gośćmi specjalnymi byli Tomasz Kuźmiek, przewodniczący Komisji Kultury Rady Miejskiej w Przemyślu, oraz Waldemar Wiglusz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu.      

Spotkanie zainicjowała dr Jadwiga Stęchły z rzeszowskiego oddziału Instytutu Dziedzictwa Narodowego, która przedstawiła temat pt. Specyfika dziedzictwa kulturowego Podkarpacia. W swoim wystąpieniu, wzbogaconym o prezentację multimedialną, scharakteryzowała krajobraz kulturowy regionu, obejmujący świadectwa materialne, m.in. drewniany kościół w Haczowie, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO, a także wartości niematerialne: obrzędowość, nazwy miejscowości, język.

Następnie dyrektor Barbara Chmura zaprezentowała strukturę i zawartość kolekcji regionalnych w zbiorach WiMBP w Rzeszowie, nawiązując m.in. do działalności Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej.

Problematyka bibliotek cyfrowych w kontekście zasobów lokalnych i regionalnych obecna była również w treści wystąpienia Wojciecha Kowalewskiego pt. Regionalia w bibliotece cyfrowej na przykładzie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. W swoich rozważaniach przedstawiciel Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w interesujący sposób odniósł się również do zagadnień związanych z ewolucją Internetu, w tym i takich, które mogą negatywnie oddziaływać na użytkownika sieci, jak zjawisko przeładowania informacyjnego.

Problem regionalizmu w perspektywie historycznej i lokalnej naświetlił dr hab. Tomasz Pudłocki z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezentując temat: Biblioteki w mniejszych ośrodkach miejskich jako centra regionalizmu w przeszłości i obecnie. Podkreślił, że działania współcześnie realizowane są w dużej części kontynuacją wielopokoleniowego dorobku bibliotek.

Z kolei reprezentantka Ośrodka „Karta” w Warszawie, Agnieszka Świątecka, ukazała główne cele i założenia projektu społecznego archiwum tradycji lokalnej, bazując na dotychczasowych doświadczeniach związanych z realizacją tego przedsięwzięcia we współpracy z bibliotekami publicznymi.

Kolejne wystąpienia potwierdziły, że biblioteki publiczne odgrywają istotną rolę w zachowaniu i rozwoju tożsamości regionalnej oraz lokalnej. W tym bloku swoje prezentacje przedstawili dyrektorzy i przedstawiciele bibliotek publicznych: Sława Janiszewska z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu: Biblioteka pod Atlantami jako promotor działań rozwijających tożsamość narodową; Teresa Leśniak z Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej: O regionalizmie w KBP; Dorota Woźnica z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle: Regionalnie – medialnie – niebanalnie. Regionalia w praktyce w MBP w Jaśle oraz Andrzej Dominik Jagodziński z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej: Gromadzenie zbiorów regionalnych w bibliotekach – moda czy konieczność. Na przykładzie MiPBP w Kolbuszowej.

Ostatni akcent bogatego programu konferencji stanowiła relacja Agaty Pilawy z Przemyskiej Biblioteki Publicznej ze Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA, który odbył się we Wrocławiu w dniach 19–25 sierpnia 2017 r.

Warto nadmienić, że część merytoryczną konferencji poprzedziło podsumowanie konkursu Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2016 „Biblioteka inspiruje”. W konkursie tym II miejsce zajęła Przemyska Biblioteka Publiczna.

Autor: Maciej Waltoś

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Dr Maciej Waltoś, dyrektor Przemyskiej Biblioteki Publicznej, wita uczestników konferencji

  Dr Maciej Waltoś, dyrektor Przemyskiej Biblioteki Publicznej, wita uczestników konferencji

 • Powiększ zdjęcie Dr Maciej Waltoś, dyrektor PBP

  Dr Maciej Waltoś, dyrektor PBP

 • Powiększ zdjęcie Małgorzata Sierżęga, przewodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie

  Małgorzata Sierżęga, przewodnicząca Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie

 • Powiększ zdjęcie Dyrektorzy bibliotek nagrodzonych w konkursie Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2016 wraz z przedstawicielem SBP

  Dyrektorzy bibliotek nagrodzonych w konkursie Zarządu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Rzeszowie na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2016 wraz z przedstawicielem SBP

 • Powiększ zdjęcie Dr Jadwiga Stęchły z rzeszowskiego oddziału Instytutu Dziedzictwa Narodowego

  Dr Jadwiga Stęchły z rzeszowskiego oddziału Instytutu Dziedzictwa Narodowego

 • Powiększ zdjęcie Barbara Chmura, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

  Barbara Chmura, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie

 • Powiększ zdjęcie Wojciech Kowalewski z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

  Wojciech Kowalewski z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

 • Powiększ zdjęcie Dr hab. Tomasz Pudłocki z Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Dr hab. Tomasz Pudłocki z Uniwersytetu Jagiellońskiego

 • Powiększ zdjęcie Agnieszka Świątecka z Ośrodka

  Agnieszka Świątecka z Ośrodka "Karta" w Warszawie

 • Powiększ zdjęcie Sława Janiszewska z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu

  Sława Janiszewska z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu

 • Powiększ zdjęcie Teresa Leśniak, dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

  Teresa Leśniak, dyrektor Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Andrzej Dominik Jagodziński, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej

  Andrzej Dominik Jagodziński, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej

 • Powiększ zdjęcie Agata Pilawa z Przemyskiej Biblioteki Publicznej

  Agata Pilawa z Przemyskiej Biblioteki Publicznej

 • Powiększ zdjęcie Dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie

  Dyplom za zajęcie II miejsca w konkursie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-06
Data publikacji:2017-10-06
Osoba sporządzająca dokument:Maciej Waltoś
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:406