Prelekcja dr Anny Marii Wajdy pt. „Również stworzone na Jego obraz i podobieństwo. Biblia o roli kobiet w społeczeństwie i Kościele”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2018

15 marca 2018 r. w Przemyskiej Bibliotece Publicznej odbyła się prelekcja dr Anny Marii Wajdy z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie pt. „Również stworzone na Jego obraz i podobieństwo. Biblia o roli kobiet w społeczeństwie i Kościele”. Była to już czwarta w ciągu ostatnich dwóch miesięcy prelekcja w bibliotece, w tym trzecia o kobietach. W ten sposób instytucja włączyła się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz przyznania Polkom praw wyborczych.

W swoim wystąpieniu prelegentka starała się pokazać na przykładach z Pisma Świętego, że często pobieżnie, a tym samym błędnie interpretujemy zawarte w nim fragmenty odnoszące się do kobiet. Zachęciła do pogłębionej lektury zwłaszcza Księgi Rodzaju, w której – jak stwierdziła – kobieta odgrywa rolę kluczową. Oprócz tego, że na równi z mężczyzną ma panować nad boskim stworzeniem, jest mu równa w człowieczeństwie i ludzkiej godności. Została wprawdzie stworzona, by być pomocą mężczyźnie, ale prelegentka, sięgając do źródłosłowu hebrajskiego, tłumaczyła to jako pomoc szczególną – w nadaniu mężczyźnie jego prawdziwej tożsamości; pomoc niezbędną do tego, by mógł on odkryć, kim naprawdę jest.

W wystąpieniu dr Anny Marii Wajdy nie zabrakło także odniesień do obrazu kobiet w Nowym Testamencie. Pojawił się wątek Jezusa, który często przebywał w towarzystwie kobiet, łamiąc starotestamentowe normy, i który kobietę uczynił pierwszym świadkiem swojego zmartwychwstania. Wreszcie prelegentka omówiła rolę kobiet we współczesnym Kościele, wskazując, że mogą one uczestniczyć w soborze powszechnym, synodach biskupich i diecezjalnych na prawach doradcy lub gościa, radach duszpasterskich diecezji i parafii oraz radach ekonomicznych, pracować jako sędziowie kościelni, katechetki szkolne i teologowie na wyższych uczelniach, a w czasie liturgii – pełnić funkcje kantorek, lektorek, a nawet ministrantek. Nie bez znaczenia jest też to, że od przeszło roku dyrektorem Muzeów Watykańskich jest kobieta, co stanowi precedens w dziejach Watykanu. Na końcu swojej bardzo ciekawej prelekcji dr Anna Maria Wajda przywołała przykłady kobiet, które wywarły duży wpływ na kształt Kościoła, np. św. Katarzynę Sieneńską, odważnie napominającą samego papieża.

Anna Maria Wajda – dr inż. nauk rolniczych w zakresie sztuki ogrodowej i dr nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej. Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów – Prowincji Krakowskiej w Krakowie oraz na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z przyrodą w Biblii, zwłaszcza fauną biblijną, a także życiem codziennym w czasach biblijnych. Autorka książki pt. „Szkice z biblijnego zwierzyńca” (Wydawnictwo Petrus, 2016). Publikuje w miesięczniku „Żywe Słowo” i dwumiesięczniku „Głos Karmelu”. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Sekcji Biblijnej Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz członkiem Rady Naukowej zeszytu „Nauki Przyrodnicze” – „Rocznika Przemyskiego”, wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu.

Autor: Monika Maziarz

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Prelekcja dr Anny Marii Wajdy pt. „Również stworzone na Jego obraz i podobieństwo. Biblia o roli kobiet w społeczeństwie i Kościele”

  Prelekcja dr Anny Marii Wajdy pt. „Również stworzone na Jego obraz i podobieństwo. Biblia o roli kobiet w społeczeństwie i Kościele”

 • Powiększ zdjęcie Prelekcja dr Anny Marii Wajdy pt. „Również stworzone na Jego obraz i podobieństwo. Biblia o roli kobiet w społeczeństwie i Kościele”

  Prelekcja dr Anny Marii Wajdy pt. „Również stworzone na Jego obraz i podobieństwo. Biblia o roli kobiet w społeczeństwie i Kościele”

 • Powiększ zdjęcie Prelekcja dr Anny Marii Wajdy pt. „Również stworzone na Jego obraz i podobieństwo. Biblia o roli kobiet w społeczeństwie i Kościele”

  Prelekcja dr Anny Marii Wajdy pt. „Również stworzone na Jego obraz i podobieństwo. Biblia o roli kobiet w społeczeństwie i Kościele”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-03-26
Data publikacji:2018-03-26
Osoba sporządzająca dokument:Monika Maziarz
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:517