„Przemyski Przegląd Kulturalny”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2018

„Przemyski Przegląd Kulturalny” 

„Przemyski Przegląd Kulturalny” jest czasopismem wydawanym od 2006 r. przez Przemyską Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego. Periodyk w dużej mierze poświęcony jest inicjatywom kulturalnym Przemyśla i regionu, zwłaszcza tym oryginalnym, o ponadlokalnym znaczeniu. Zamieszcza omówienia wystaw, koncertów, spektakli teatralnych, relacje z festiwali muzycznych oraz recenzje wydawnictw regionalnych. Redakcja „PPK” obrała sobie za cel również prezentację sylwetek i dokonań osób wpisanych w pejzaż kulturalny Przemyśla i regionu, działających dawniej i dziś. Pismo nie koncentruje się jednak wyłącznie na tematyce kulturalnej. Na jego łamach stale gości problematyka historii miasta, ochrony zabytków oraz problematyka społeczna. Często podejmowane są również zagadnienia z historii powszechnej, jak i z historii sztuki. Poza tematyką regionalną pismo dotyka problematyki ogólnokrajowej, a nawet europejskiej. Ambicją redakcji jest bowiem szerzenie dialogu ponadnarodowego, zgodnie z zasadą „myśleć globalnie, działać lokalnie”, czemu dodatkowo sprzyja przygraniczne położenie miasta. Ważną częścią problematyki ponadlokalnej pisma jest literatura, którą „PPK” upowszechnia poprzez recenzje nowości wydawniczych, zwłaszcza z kręgu Europy Środkowo-Wschodniej. Na łamach magazynu można było również przeczytać opowiadania coraz częściej docenianych słowackich prozaików, Víťa Staviarsky’ego i Vladimira Balli. Innym przejawem podejmowanej przez pismo promocji czytelnictwa są publikacje rozmów ze znakomitymi pisarzami i publicystami, zarejestrowanych w czasie spotkań autorskich w Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Autorami artykułów zamieszczanych w „PPK” są: dziennikarze, poloniści, ukrainiści, historycy, historycy sztuki, muzycy, graficy, plastycy, socjolodzy, antropolodzy, muzykolodzy, archiwiści, bibliotekoznawcy, muzealnicy, archeolodzy i architekci. Wśród tych osób przeważają nazwiska związane z Przemyślem i regionem. Pismo jest zróżnicowane gatunkowo; zamieszcza recenzje, omówienia, reportaże, eseje, artykuły o charakterze naukowym, jak i teksty swobodniejsze formalnie (felietony). W latach 2006–2012 periodyk otrzymywał dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Województwa Podkarpackiego. „PPK” ukazuje się w nakładzie 500 egzemplarzy. Każdy numer jest nieodpłatnie przekazywany do bibliotek publicznych i akademickich w całym kraju oraz do instytutów polskich za granicą. Do 2017 roku ukazało się 39 numerów pisma (w tym kilka podwójnych).

Czasopismo można nabyć w Przemyskiej Bibliotece Publicznej, w Czytelni Nowości Wydawniczych (ul. Grodzka 8, budynek A, parter), w cenie 10 zł.

„Przemyski Przegląd Kulturalny" w internecie

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-10
Data publikacji:2018-01-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2279