Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego

„Przemyski Przegląd Kulturalny”

10 stycznia 2018

„Przemyski Przegląd Kulturalny” 

„Przemyski Przegląd Kulturalny” jest czasopismem wydawanym od 2006 r. przez Przemyską Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego. Periodyk w dużej mierze poświęcony jest inicjatywom kulturalnym Przemyśla i regionu, zwłaszcza tym oryginalnym, o ponadlokalnym znaczeniu. Zamieszcza omówienia wystaw, koncertów, spektakli teatralnych, relacje z festiwali muzycznych oraz recenzje wydawnictw regionalnych. Redakcja „PPK” obrała sobie za cel również prezentację sylwetek i dokonań osób wpisanych w pejzaż kulturalny Przemyśla i regionu, działających dawniej i dziś. Pismo nie koncentruje się jednak wyłącznie na tematyce kulturalnej. Na jego łamach stale gości problematyka historii miasta, ochrony zabytków oraz problematyka społeczna. Często podejmowane są również zagadnienia z historii powszechnej, jak i z historii sztuki. Poza tematyką regionalną pismo dotyka problematyki ogólnokrajowej, a nawet europejskiej. Ambicją redakcji jest bowiem szerzenie dialogu ponadnarodowego, zgodnie z zasadą „myśleć globalnie, działać lokalnie”, czemu dodatkowo sprzyja przygraniczne położenie miasta. Ważną częścią problematyki ponadlokalnej pisma jest literatura, którą „PPK” upowszechnia poprzez recenzje nowości wydawniczych, zwłaszcza z kręgu Europy Środkowo-Wschodniej. Na łamach magazynu można było również przeczytać opowiadania coraz częściej docenianych słowackich prozaików, Víťa Staviarsky’ego i Vladimira Balli. Innym przejawem podejmowanej przez pismo promocji czytelnictwa są publikacje rozmów ze znakomitymi pisarzami i publicystami, zarejestrowanych w czasie spotkań autorskich w Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Autorami artykułów zamieszczanych w „PPK” są: dziennikarze, poloniści, ukrainiści, historycy, historycy sztuki, muzycy, graficy, plastycy, socjolodzy, antropolodzy, muzykolodzy, archiwiści, bibliotekoznawcy, muzealnicy, archeolodzy i architekci. Wśród tych osób przeważają nazwiska związane z Przemyślem i regionem. Pismo jest zróżnicowane gatunkowo; zamieszcza recenzje, omówienia, reportaże, eseje, artykuły o charakterze naukowym, jak i teksty swobodniejsze formalnie (felietony). W latach 2006–2012 periodyk otrzymywał dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Województwa Podkarpackiego. „PPK” ukazuje się w nakładzie 500 egzemplarzy. Każdy numer jest nieodpłatnie przekazywany do bibliotek publicznych i akademickich w całym kraju oraz do instytutów polskich za granicą. Do 2017 roku ukazało się 39 numerów pisma (w tym kilka podwójnych).

Czasopismo można nabyć w Przemyskiej Bibliotece Publicznej, w Czytelni Nowości Wydawniczych (ul. Grodzka 8, budynek A, parter), w cenie 10 zł.

„Przemyski Przegląd Kulturalny" w internecie

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-10
Data publikacji:2018-01-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2420