Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego

Deklaracja dostępności strony internetowej PBP

Deklaracja dostępności strony internetowej Przemyskiej Biblioteki Publicznej im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu (dalej skrót: PBP)

Wstęp

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie strony internetowej ma zastosowanie do strony internetowej PBP  www.biblioteka.przemysl.pl/

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

PBP korzysta z szablonu strony internetowej, który został opracowany w ramach projektu  pn. „Polska Akademia Dostępności” realizowanego przez Fundację Widzialni i Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami: Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

Kompatybilność: Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd: Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe: Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Data publikacji strony internetowej: 6.06.2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 6.06.2015

Status pod względem zgodności z ustawą: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

Wyłączenia:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Skargi i odwołania: Skargę jw. można złożyć do organu nadzorującego pocztą lub drogą korespondencji elektronicznej na adres:

 

Dostępność architektoniczna agend PBP

Siedziba główna PBP mieści się w dwóch budynkach (oznaczonych: A i B) zlokalizowanych przy ul. Grodzkiej 8 w Przemyślu.

Budynek A (obiekt zabytkowy, poklasztorny):

 Budynek B (tzw. dobudówka, obiekt wpisany do rejestru zabytków)

Filie biblioteczne

FILIA NR 1 ul. Kosynierów 1

FILIA NR 2 ul. K. Opalińskiego 11a

FILIA NR 4 ul. S. Konarskiego 5

FILIA NR 5 ul. Ofiar Katynia 4

FILIA NR 6 ul. J. Słowackiego 94

FILIA NR 7 ul. H. Wieniawskiego 28

FILIA NR 8 ul. Glazera 9

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-09
Data publikacji:2020-12-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1348