Jesteś tutaj: Start / Wydawnictwa PBP

Wydawnictwa PBP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

„Przemyski Przegląd Kulturalny”

10 stycznia 2018
Przejdź do - „Przemyski Przegląd Kulturalny”

„Przemyski Przegląd Kulturalny” 

„Przemyski Przegląd Kulturalny” jest czasopismem wydawanym od 2006 r. przez Przemyską Bibliotekę Publiczną im. Ignacego Krasickiego. Periodyk w dużej mierze poświęcony jest inicjatywom kulturalnym Przemyśla i regionu, zwłaszcza tym oryginalnym, o ponadlokalnym znaczeniu. Zamieszcza omówienia wystaw, koncertów, spektakli teatralnych, relacje z festiwali muzycznych oraz recenzje wydawnictw regionalnych. Redakcja „PPK” obrała sobie za cel również prezentację sylwetek i dokonań osób wpisanych w pejzaż kulturalny Przemyśla i regionu, działających dawniej i dziś. Pismo nie koncentruje się jednak wyłącznie na tematyce kulturalnej. Na jego łamach stale gości problematyka historii miasta, ochrony zabytków oraz problematyka społeczna. Często podejmowane są również zagadnienia z historii powszechnej, jak i z historii sztuki. Poza tematyką regionalną pismo dotyka problematyki ogólnokrajowej, a nawet europejskiej. Ambicją redakcji jest bowiem szerzenie dialogu ponadnarodowego, zgodnie z zasadą „myśleć globalnie, działać lokalnie”, czemu dodatkowo sprzyja przygraniczne położenie miasta. Ważną częścią problematyki ponadlokalnej pisma jest literatura, którą „PPK” upowszechnia poprzez recenzje nowości wydawniczych, zwłaszcza z kręgu Europy Środkowo-Wschodniej. Na łamach magazynu można było również przeczytać opowiadania coraz częściej docenianych słowackich prozaików, Víťa Staviarsky’ego i Vladimira Balli. Innym przejawem podejmowanej przez pismo promocji czytelnictwa są publikacje rozmów ze znakomitymi pisarzami i publicystami, zarejestrowanych w czasie spotkań autorskich w Przemyskiej Bibliotece Publicznej. Autorami artykułów zamieszczanych w „PPK” są: dziennikarze, poloniści, ukrainiści, historycy, historycy sztuki, muzycy, graficy, plastycy, socjolodzy, antropolodzy, muzykolodzy, archiwiści, bibliotekoznawcy, muzealnicy, archeolodzy i architekci. Wśród tych osób przeważają nazwiska związane z Przemyślem i regionem. Pismo jest zróżnicowane gatunkowo; zamieszcza recenzje, omówienia, reportaże, eseje, artykuły o charakterze naukowym, jak i teksty swobodniejsze formalnie (felietony). W latach 2006–2012 periodyk otrzymywał dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz Województwa Podkarpackiego. „PPK” ukazuje się w nakładzie 500 egzemplarzy. Każdy numer jest nieodpłatnie przekazywany do bibliotek publicznych i akademickich w całym kraju oraz do instytutów polskich za granicą. Do 2017 roku ukazało się 39 numerów pisma (w tym kilka podwójnych).

Czasopismo można nabyć w Przemyskiej Bibliotece Publicznej, w Czytelni Nowości Wydawniczych (ul. Grodzka 8, budynek A, parter), w cenie 10 zł.

„Przemyski Przegląd Kulturalny" w internecie

Z dziejów bibliotek przemyskich. Praca zbiorowa z okazji sześćdziesięciolecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej (1947–2007)

10 stycznia 2018
Przejdź do - Z dziejów bibliotek przemyskich. Praca zbiorowa z okazji sześćdziesięciolecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej (1947–2007)

Z dziejów bibliotek przemyskich. Praca zbiorowa z okazji sześćdziesięciolecia Przemyskiej Biblioteki Publicznej (1947–2007), red. Anna Siciak, Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu, Przemyśl 2009.

Publikacja przybliża historię Przemyskiej Biblioteki Publicznej oraz pozostałych przemyskich bibliotek, wiekowych i zasłużonych. Jej redaktorzy oraz autorzy stwierdzili, że warto upamiętnić wysiłki przedstawicieli wielu pokoleń z oddaniem i pasją krzątających się wokół książek. Zebranie danych o dziejach poszczególnych książnic wymagało przewertowania wielu archiwaliów i opracowań naukowych. W efekcie powstał przekrój dziejów miejscowych bibliotek rozwijających się na przestrzeni ośmiu wieków. 

Publikację można nabyć w Przemyskiej Bibliotece Publicznej, w Czytelni Nowości Wydawniczych (ul. Grodzka 8, budynek A, parter), w cenie 23 zł.

Przemyśl. Tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa. Przewodnik

21 czerwca 2016
Przejdź do - Przemyśl. Tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa. Przewodnik

Przemyśl. Tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa. Przewodnik, red. Grzegorz Klebowicz, Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego w Przemyślu, Urząd Miejski w Przemyślu, Przemyśl 2016.

Przemyśl. Tysiąc lat na styku zachodniego i wschodniego chrześcijaństwa. Przewodnik to wspólna inicjatywa wydawnicza Przemyskiej Biblioteki Publicznej i Urzędu Miejskiego w Przemyślu, podjęta z okazji ogólnopolskich obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski. Przewodnik, opracowany przez zespół doświadczonych znawców tematu, adresowany jest zarówno do turystów, którzy chcą poznać zabytki Przemyśla, jak i do mieszkańców miasta. Tym bardziej, że proponowana trasa spacerowa prowadzi przez najważniejsze miejsca związane z dziedzictwem kultury chrześcijańskiej miasta. Publikacja uwzględnia najstarsze obiekty związane z chrześcijaństwem zachowane w formie reliktów oraz wskazuje na te, które przez zmianę przeznaczenia otrzymały nowy wizerunek. Zwięzłe opisy zabytków opatrzone zostały informacjami o instytucjach, postaciach i wydarzeniach istotnych dla dziejów miasta. Całość dopełnia bogaty materiał ilustracyjny.

Przewodnik można nabyć w Przemyskiej Bibliotece Publicznej, w Czytelni Nowości Wydawniczych (ul. Grodzka 8, budynek A, parter), w cenie 10 zł.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-21
Data publikacji:2016-06-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10105