Artykuły problemowe

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pisarstwo dotyczące Przemyśla i jego historii jest bardzo bogate. Nie wszystkie teksty docierają na półki bibliotek regionalnych. Wiele materiałów można znaleźć w sieci, co jest wykonalne pod warunkiem, że szuka się konkretnego tytułu lub autora. Niekiedy, penetrując w internecie, przekonujemy się, że efekt pozytywny poszukiwań nie jest taki oczywisty. Niektóre artykuły czy książki znajduje się często przy okazji lokalizowania innego, pokrewnego (lub nie) zagadnienia.

Chcielibyśmy więc ułatwić naszym Czytelnikom pozyskanie ciekawej lektury dla siebie i wzbogacenie własnej wiedzy o Przemyślu i regionie. Proponujemy więc Państwu kilkadziesiąt linków do artykułów odnoszących się do różnorodnych tematów. Ich układ jest alfabetyczny według nazwisk autorów. Po kliknięciu na link pojawia się tekst lub okno z możliwością pobrania pdf-u.

Zestawienie przygotowała dr Anna Siciak z PBP.

 

 1. Andrzejewski Zenon: Przemyskie wątki w biografii Hermana Liebermana (cz. 1) https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/7-8-2011/artykul/przemyskie-watki-w-biografii-hermana-liebermana-cz.-1
 1. Andrzejewski Zenon: Przemyskie wątki w biografii Hermana Liebermana (cz. 2) https://docplayer.pl/13859590-Przemyskie-watki-w-biografii-hermana-liebermana-cz-2-posel.html
 1. Andrzejewski Zenon: Szpital żydowski w Przemyślu (1595–1944) http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Medicorum_Polonorum/Acta_Medicorum_Polonorum-r2014-t4/Acta_Medicorum_Polonorum-r2014-t4-s53-62/Acta_Medicorum_Polonorum-r2014-t4-s53-62.pdf
 1. Andrzejewski Zenon: Adwokat Adam Kropiński (1887–1944) – życie, praca zawodowa oraz działalność społeczna, polityczna i kulturalna https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/11-12-2013/artykul/adwokat-adam-kropinski-1887-1944-zycie-praca-zawodowa-oraz-dzialalnosc-spoleczna-polityczna-i-kulturalna
 1. Baran K., Leśko M., Wachta H.: Wizualizacja przedwojennej zabudowy dzielnicy żydowskiej w Przemyślu www.researchgate.net/profile/Henryk_Wachta/publication/323222981_WIZUALIZACJA_PRZEDWOJENNEJ_ZABUDOWY_DZIELNICY_ZYDOWSKIEJ_W_PRZEMYSLU/links/5a9e7d2e0f7e9be973ce7a5e/WIZUALIZACJA-PRZEDWOJENNEJ-ZABUDOWY-DZIELNICY-ZYDOWSKIEJ-W-PRZEMYSLU.pdf
 1. Błażkiewicz Henryk: Szkolnictwo parafialne w diecezj przemyskiej w latach 1636–1757 w świetle wizytacji biskupich http://naszaprzeszlosc.pl/files/tom046_07.pdf
 1. Borcz Henryk: Akcja Katolicka w diecezji przemyskiej obrządku katolickiego http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Saeculum_Christianum_pismo_historyczne/Saeculum_Christianum_pismo_historyczne-r1994-t1-n2/Saeculum_Christianum_pismo_historyczne-r1994-t1-n2-s265-285/Saeculum_Christianum_pismo_historyczne-r1994-t1-n2-s265-285.pdf
 1. Borcz Henryk: Fundacja szpitala dla wysłużonych i chorych kapłanów w Przemyslu w roku 1760 przez biskupa przemyskiego, nominata arcybiskupa lwowskiego Wacława Hieronima Sierakowskiego http://www.wtl.us.edu.pl/stp/10/StP_10(2014)538-550.pdf
 1. Borcz Henryk: Prepozytury parafialne diecezji przemyskiej w XV–XVIII wieku http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Theologica_Varsaviensia/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1989-t27-n1/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1989-t27-n1-s257-268/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1989-t27-n1-s257-268.pdf
 1. Borcz Henryk: Studium biblijne w Seminarium i Instytucie Teologicznym w Przemyślu od roku 1687 do czasów najnowszych http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Resovia_Sacra_Studia_Teologiczno_Filozoficzne_Diecezji_Rzeszowskiej/Resovia_Sacra_Studia_Teologiczno_Filozoficzne_Diecezji_Rzeszowskiej-r1996-t3/Resovia_Sacra_Studia_Teologiczno_Filozoficzne_Diecezji_Rzeszowskiej-r1996-t3-s159-201/Resovia_Sacra_Studia_Teologiczno_Filozoficzne_Diecezji_Rzeszowskiej-r1996-t3-s159-201.pdf
 1. Borowiec Janusz: Wojskowy Sąd Garnizonowy w Przemyślu http://www.polska1918-89.pl/pdf/wojskowy-sad-garnizonowy-w-przemyslu,5063.pdfhttp://www.polska1918-89.pl/pdf/wojskowy-sad-garnizonowy-w-przemyslu,5063.pdf
 1. Draus Jan: Kształtowanie się konspiracyjnych władz oświatowych na terenie wschodniej Rzeszowszczyzny w latach 1939–1944 http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1980-t23/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1980-t23-s157-176/Rozprawy_z_Dziejow_Oswiaty-r1980-t23-s157-176.pdf
 1. Dzik Janina: Monstrancja i kielich z dawnego kościoła klasztornego Reformatów w Kryłowie, obecnie w zakrystii klasztoru Reformatów w Przemyślu https://docplayer.pl/69652564-Monstrancja-i-kielich-z-dawnego-kosciola-klasztornego-reformatow-w-krylowie-obecnie-w-zakrystii-klasztoru-reformatow-w-przemyslu.html
 1. Dzik Janina: Nieznane dwa wizerunki maryjne oraz widok Lwowa z biblioteki klasztoru Reformatów przy kościele św. Antoniego Padewskiego w Przemyślu http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Hereditas_Monasteriorum/Hereditas_Monasteriorum-r2013-t3/Hereditas_Monasteriorum-r2013-t3-s219-230/Hereditas_Monasteriorum-r2013-t3-s219-230.pdf
 1. Gosztyła Marek: Kościół na Błoniu w Przemyślu https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/33342
 1. Gosztyła Marek: Krajobraz wielokulturowy Przemyśla http://www.skz.pl/wiadomosci-konserwatorskie/archiwum/wk16-2004
 1. Gosztyła Marek: Twierdza Przemyśl – nowe wyzwanie dla konserwatorów https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35260
 1. Gosztyła Marek: Wokół zagadnień rewaloryzacji miasta Przemyśla, cz. I http://www.skz.pl/wiadomosci-konserwatorskie/archiwum/wk19-2006
 1. Gosztyła Marek, Trojnar Bogusław: Wokół zagadnień rewaloryzacji miasta Przemyśla, cz. II https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35110?page=2
 1. Gosztyła Marek; Lichołai Leszek: Materiałowe rozwiązanie budowlane stosowane w obiektach Twierdzy Przemyśl https://docplayer.pl/107361001-Od-redakcji-pismo-stowarzyszenia-wiadomosci-konserwatorskie-nr-22-2007-prezes-stowarzyszenia-redaktor-naczelny-jerzy-jasienko-kazimierz-kusnierz.html
 1. Gosztyła Marek; Motyl Bogdan: Badania nad budownictwem domów drewnianych Pacławia i okolic (powiat przemyski) https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/31169/file/suwFiles/GosztylaM_BadaniaBudownictwem.pdf
 1. Gosztyła Marek; Oleszek Rafał: Wybrane problemy ochrony Twierdzy Przemyśl http://www.skz.pl/wiadomosci-konserwatorskie/archiwum/wk23-2008
 1. Hałagida Igor: Deportacje greckokatolickich biskupów przemyskich do USRR w 1945 i 1946 roku. Nowe dokumenty http://www.polska1918-89.pl/pdf/deportacje-greckokatolickich-biskupow-przemyskich-do-usrr-w-1945-i-194,3381.pdf
 1. Homola Irena: Organizacja terytorialna i duszpasterska diecezji przemyskiej rzymskokatolickiej w latach 1867–1914 http://naszaprzeszlosc.pl/tom-43.html
 1. Jagieła Beata: Józef Mehoffer i jego nieznane dzieło: witraże według projektów artysty do prezbiterium katedry obrządku rzymskokatolickiego w Przemyślu jako skarb sztuki sakralnej miasta http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171364543
 1. Jagieła Beata: Parę słów na temat witraży projektu Jana Matejki do prezbiterium katedry obrządku łacińskiego w Przemyślu http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/7847/7950
 1. Kaczyńska Agnieszka: Działalność Prywatnego Koedukacyjnego Gimnazjum Żydowskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej i Średniej w Przemyślu (1929–1938) http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Prace_Naukowe_Akademii_im_Jana_Dlugosza_w_Czestochowie_Pedagogika/Prace_Naukowe_Akademii_im_Jana_Dlugosza_w_Czestochowie_Pedagogika-r2006-t15/Prace_Naukowe_Akademii_im_Jana_Dlugosza_w_Czestochowie_Pedagogika-r2006-t15-s195-202/Prace_Naukowe_Akademii_im_Jana_Dlugosza_w_Czestochowie_Pedagogika-r2006-t15-s195-202.pdf
 1. Kapłon Marcin: Misje i rekolekcje w diecezji przemyskiej w latach 1944–1964 http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.mhp-879d98ed-6822-4f60-9a6b-23d76f219bd1
 1. Klasztor św. Teresy w Przemyślu https://archivecarmel.pl/wp-content/uploads/2019/01/BW06.pdf
 1. Krakowski Stanisław: Prasa harcerska w Przemyślu http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1988-t27-n3/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1988-t27-n3-s33-41/Kwartalnik_Historii_Prasy_Polskiej-r1988-t27-n3-s33-41.pdf
 1. Królińska Janona: Rola ziemi przemyskiej w kulturze polskiej XVI i XVII wieku https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/11422/edition/10504/content?ref=desc
 1. Krzyżak Lesław: Nauczanie prawa kanonicznego w Seminarium Duchownym w Przemyślu – zarys prpblematyki http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.mhp-3f735651-4bdf-486a-96c3-352a7ca3d6f0
 1. Leśkiewicz Rafał: Sprawa obiektowa kryptonim „Debiut”. Pierwszy Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Przemyślu (1986 r.) w zainteresowaniach Służby Bezpieczeństwa http://www.polska1918-89.pl/pdf/sprawa-obiektowa-kryptonim-debiut.-pierwszy-powszechny-zjazd-archiwist,4770.pdf
 1. Łopuszański Bogusław: Udział księży diecezji przemyskiej w konspiracjach galicyjskich w latach 1831–1846 http://naszaprzeszlosc.pl/tom-43.html
 1. Kwolek Jan: „Przyjaciel Chrześcijańskiej Prawdy”. Szkic monograficzny pierwszego polskiego czasopisma teologicznego http://naszaprzeszlosc.pl/tom-43.html
 1. Kumor Bolesław: Organizacja terytorialna diecezji przemyskiej 1772–1850 http://naszaprzeszlosc.pl/tom-43.html
 1. Synowiec Damian: Życie religijno-moralne w diecezji przemyskiej w XVII–XVIII wieku http://naszaprzeszlosc.pl/tom-43.html
 1. Kłoczowski Jerzy: Zakony w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w XIV–XVIII wieku http://naszaprzeszlosc.pl/tom-43.html
 1. Kwolek Jan: Początki biskupstwa przemyskiego http://naszaprzeszlosc.pl/tom-43.html
 1. Tokarczuk Ignacy: Na 600-lecie diecezji przemyskiej http://naszaprzeszlosc.pl/tom-43.html
 1. Nabywaniec Stanisław: Organizacja greckokatolickiej diecezji przemyskiej przy końcu lat siedemdziesiątych XIX w. http://naszaprzeszlosc.pl/files/tom070_03.pdf
 1. Nir Roman: Inkunabuły w bibliotece reformatów w Przemyślu http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Theologica_Varsaviensia/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1978-t16-n2/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1978-t16-n2-s259-268/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1978-t16-n2-s259-268.pdf
 1. Pekaniec Anna: Kobieta – miasto – wojna. Dwie narracje autobiograficzne z przemyskiej twierdzy (1914–1915) http://journals.pan.pl/dlibra/publication/96337/edition/83084/content
 1. Pelczar Roman: Kształcenie kadry nauczycielskiej dla ruskich (ukraińskich) szkół ludoych z obszaru greckokatolickiej diecezji przemyskiej w okresie przed autonomią Galicji http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/dlibra/doccontent?id=2929
 1. Pudłocki Tomasz: „Piękne słowo jest więcej warte od pięknego ciała”. Prywatne Gimnazjum Anny Rachalskiej w Przemyślu w latach 1911–1920 https://pdfs.semanticscholar.org/09f8/df6053525555de81aaf02edc93a507b8792a.pdf
 1. Pudłocki Tomasz: W rywalizacji z Atenami galicyjskimi – Czytelnia Naukowa w Przemyślu http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.pan-sh-yid-2011-iid-3-art-000000000002
 1. Samsonowicz Henryk: Struktura majątkowa mieszkańców Przemyśla w drugiej połowie XV w. http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=5994
 1. Schubert Jan: Cmentarz komunalny w Przemyślu przy ulicy J. Słowackiego – trochę historii i problemy współczesne http://www.skz.pl/wiadomosci-konserwatorskie/archiwum/wk16-2004
 1. Schubert Jan: Kim byli? – kilka słów o projektantach cmentarzy wojskowych zbudowanych w Przemyślu w latach 1915–1916 http://www.skz.pl/wiadomosci-konserwatorskie/archiwum/wk23-2008
 1. Smoleń Władysław: „Rozmyślanie przemyskie” jako źródło ikonograficzne Kwatery Ofiarowania Maryi ołtarza Mariackiego Wita Stosza w Krakowie http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1960-t51-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1960-t51-n3-s123-143/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1960-t51-n3-s123-143.pdf
 1. Starnawski Jerzy: Mieczysław Adamowski (1892–1975) http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1976-t11/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1976-t11-s197-200/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r1976-t11-s197-200.pdf
 1. Stojak Grażyna: Klasztor oo. Bonifratrów w Przemyślu – zabytek o zapomnianej dziś funkcji https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/32103/file/suwFiles/StojakG_KlasztorBonifratrow.pdf
 1. Stojak Grażyna: Rewitalizacja Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu w latach 2009–2014. Cz. I: Stan badań i literatura https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/28562/file/suwFiles/StojakG_RewitalizacjaPodziemnej.pdf
 1. Stojak Grażyna: Rewitalizacja Podziemnej Trasy Turystycznej w Przemyślu w latach 2009–2014. Cz. I: Dokumentacje, projekty, ekspertyzy https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/redo/resources/28562/file/suwFiles/StojakG_RewitalizacjaPodziemnej.pdf
 1. Stojak Grażyna: Urok przemyskiego Rynku i dyskusje, które nie milkną https://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/32113
 1. Ślemp Elżbieta: Biblioteka Wyższego Seminarium w Przemyślu http://digital.fides.org.pl/Content/1209/07-Slemp.pdf
 1. Trajdos Tadeusz M.: Miechowici w ziemi przemyskiej za panowania Władysława II Jagiełly http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/article/view/1311
 1. Urban Jacek: Nasz arcybiskup Adam Stefan Sapieha w świetle dzienników i listów Matyldy z Windisch-Graetzów Sapieżyny http://bdsandomierz.pl/studia2016.pdf
 1. Waltoś Maciej: Analiza zawartości „Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego” (2006–2016) http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-140d3932-ce2c-4dd5-b8e2-76c015b94af8
 1. Wierzbieniec Wacław: Przemiany w społeczności żydowskiej Przemyśla w okresie autonomicznym https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/1078/edition/1008/content?ref=desc
 1. Wolski Marian: O początkach kościoła i parafii w Tuligłowach. Przyczynek do historii struktur Kościoła łacińskiego w diecezji przemyskiej https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RH/article/view/RH.2017.09/14440
 1. Wolski Marian: Spór przemyskiejkapituły katedralnej ze szlachtą o dziesięcinę biskupią w drugiej połowie XVI wieku https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/RH/article/view/RH.2018.08/17282
 1. Wójcik Zbigniew K.: Walerian Kramarz (1905–1941). Jego życie i smierć https://rcin.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/47180?id=47180
 1. Wyczawski Hieronim Eug.: Diecezja przemyska w 600 rocznicę bulli Grzegorza XI „Debitum pastoralis officii” z 13 II 1375 r. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Theologica_Varsaviensia/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1974-t12-n2/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1974-t12-n2-s161-208/Studia_Theologica_Varsaviensia-r1974-t12-n2-s161-208.pdf
 1. Żaki Andrzej: Wczesnopiastowskie budowle Przemyśla i problem ich konserwacji http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-a3ed53c9-e9f3-4a67-b0e2-305381a55c4f

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-24
Data publikacji:2020-04-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6561